Facket – Vad gör facket för mig?

Facket – Vad gör facket för mig?

Är du medlem i facket? Det här är en fråga som blir viktig för löntagare som funderar på om en extra avgift för medlemskap i relevant fack är skälig. Grundtanken med facket är att vara ditt stöd på arbetsplatsen. Med många medlemmar så kan facken påverka och förhandla med arbetsgivare. Inte bara om lön utan också om arbetsvillkor och arbetsmiljö. Idag så är vi så vana vid fackets närvaro att vi inte ens tänker på hur arbetslivet hade sett ut om facken inte fanns. Här är några exempel på sådant som inte hade varit lika självklart om facken inte hade funnits:

 • Allmänna regler för rast på jobbet
 • Begränsningar för hur mycket du får jobba
 • Möjlighet till flera veckors semester i rad
 • Betalda arbetskläder
 • Högre lön

Om olika fack inte hade förhandlat och drivit fram beslut som idag reglerar svenska arbetsplatser hade du själv fått förhandla om detta. Det är mycket möjligt att din arbetsgivare ändå hade försett dig med samma typer av regler. Men det är också mycket möjligt att du hade haft en mindre fördelaktig situation utan möjlighet att påverka den nämnvärt.

Vilka fackförbund finns?

Listan med fack i Sverige är ganska lång. Det finns branschspecifika fack som inriktar sig på ett visst yrke. Några av de största facken i Sverige är:

 • LO – Landsorganisationen är till för yrken som vi historiskt sett har kallat för arbetaryrken som städning, måleri, svetsning, snickeriarbeten och industriarbeten.
 • SACO – Sveriges akademikers centralorganisation är till för personer som har en akademisk utbildning. Under SACO så finns det 22 olika fackorganisationer.
 • TCO – Tjänstemännens centralorganisation utgörs av 14 fackorganisationer som är till för tjänstemän inom privat och offentlig sektor.
 • Unionen – Unionen är Sveriges största fackförbund för tjänstemän inom den privata sektorn. De ger bland annat en inkomstförsäkring vid arbetslöshet.
 • Ledarna är fackförbundet för chefer inom privat och offentlig sektor. De ger inkomstförsäkring såväl som råd för utveckling som ledare.

Hur kom facket till?

Det var när Sverige gick över från att vara ett jordbrukarsamhälle till att bli ett industrisamhälle under 1800-talet som arbetare gick samman. Industrijobben var tuffa. De krävde långa arbetsdagar och effektivitet. Arbetsmiljöerna var ofta usla med dålig belysning och arbetsförhållanden som ofta ledde till ohälsa.

Trots ohälsa och usla arbetsvillkor så dröjde det tills på mitten av 1800-talet tills den första stora strejken anordnades. Den kom under Krimkriget då många svalt på grund av kriget. De som ledde strejken arresterades och fängslades. Men en debatt var igång. Fem år senare så skapades hjälpkassor. Arbetare betalade in en avgift och kassorna användes som stöd vid sjukdom och arbetslöshet. Facket var fött!

Det skapades många olika fackförbund. År 1898 så slogs flera av dessa samman till organisationen som fick namnet Landsorganisationen, LO. Än idag är LO topporganet för arbetarrörelsen men deras uppgifter ser lite annorlunda ut i en tid då arbetsvillkor är så pass trygga och stabila som de är.

Vad kan facket hjälpa till med?

Idag så kan du räkna med rent vatten på jobbet och rätt till rast. Men det finns fortfarande frågor som kan uppstå där du inte alltid har möjlighet att hävda dig. Det är då som facket kan kliva in och strida för din sak.
Om du är medlem i ett fack så kan du få hjälp med:

 • Ett bättre kollektivavtal för ditt arbetsområde
 • Löneförhandling
 • Förhandling om frågor som rör arbetsmiljön
 • Juridiskt stöd och rådgivning i en konflikt med arbetsgivaren
 • Inkomstförsäkring vid arbetslöshet som inte täcks av A-kassa
 • Försäkringar för föräldraledighet, sjukskrivning, arbetsskada och mer
 • Löne- och karriärcoachning
 • Granskning av avtal
 • Rättigheter vid uppsägning
 • Utbildningar och kurser

Det här är många punkter och det finns fler. Olika fack specialiserar sig också på olika områden som kan vara relevanta för en viss typ av arbete. När du funderar på att bli medlem i ett fack ska du alltid ta reda på exakt vilken typ av stöd du kan få.

Det är nämligen tjänsterna som du får som avgör om det är värt att gå med. Du får fundera på vad det kommer att kosta dig att klara av allting själv utan fackets stöd. Men det kan också vara bra att tänka på att fackets roll får betydelse för framtida konflikter. När du är medlem i facket kan du vara med och påverka på ett sätt som du inte kan göra som individ.

Hur mycket kostar facket?

Kostnaden för facket styrs av det fack som du är medlem i och hur mycket du tjänar. Om du har en inkomst på omkring 35 000 kronor så är det inte ovanligt med en fackkostnad på omkring 250-600 kronor per månad. Tänk på att det finns olika inkomster som räknas om den lön som avgör din kostnad. Några exempel på inkomster som lägger grund för kostnaden är:

 • Föräldrapenning – Du ska alltså betala din avgift då du är hemma med barn
 • Sjukpenning – Fackavgiften tas ut då du är sjukskriven
 • Arbetslöshetsersättning – Om du får A-kassa så ska du samtidigt betala medlemsavgift till facket
 • Avgångsvederlag

Om du tjänar mer med hjälp av jourtillägg, OB eller övertidsersättning bör det inte öka på din avgift till facket. Det är också viktigt att komma ihåg att facket kan ha ersättning vid arbetslöshet men att det här inte är samma sak som A-kassa. Det är inte facket som betalar A-kassa.

Facket för studenter och pensionärer

Studenter och pensionärer kan också vara med i fack. De får betala avgift men den är ofta lägre. Det finns fackförbund som riktar sig särskilt till studenter. Det är förbund som fokuserar på akademiker eller särskilda yrken som till exempel Polisförbundet för poliser.
Unionen.se har ett medlemskap som är specifikt för studenter. Det är billigt och prisvärt för studenter som inte alltid har så gott ställt.

Vilket fack är bäst?

Svaret på den frågan beror på dig och dina behov. Det är viktigt att undersöka möjliga fack noggrant. Se på kostnad och på vad du får. Du kan också ta reda på vad medlemmar i aktuellt fack säger. Har facket rett ut tvister, hur gick det? Var också medveten om krav som kan ställas på dig från facket innan du skriver under ett medlemsavtal.

Populärt och billigt fackförbund

Unionen.se är Sveriges största fackförbund. De erbjuder ett billigt medlemskap som uppfyller de krav som de flesta har på sitt fackförbund och det fungerar för de flesta branscher och yrken. Kika in på Unionen och se om det är något för dig.

Facket – Vad gör facket för mig?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen